EABO KAS

De KAS applicatie is opgezet om nieuwe of bestaande energieleveranciers flexibiliteit en kostenbesparingen te bieden met de opzet en inrichting van processen en gegevens. In KAS kunt u o.a. standaard de volgende modules vinden:

  • Acceptatie
  • Klant- en contractbeheer
  • Aansluiting- en meterbeheer
  • Standen en verbruiken
  • Tarief- en factuurdefinities
  • EDSN berichtenverkeer
  • Facturering en financiële verwerking
  • Managementrapportages en stuurinfo

De definitie van contract-, tarief- en factuurstructuren kan de gebruiker zelf invoeren. Dit houdt in dat veranderende omstandigheden snel en efficiënt doorgevoerd kunnen worden. KAS is een gedegen oplossing die zich bij meerdere energiebedrijven heeft bewezen.

De opzet van de applicatie en de gebruikersinterface zijn eenduidig en eenvoudig: gebruiksgemak staat voorop. De applicatie is bovendien compleet; alle onderdelen en standaardbrieven/mails zijn aanwezig waardoor maatwerk of uitbreidingen slechts bij uitzondering nodig zijn.

De tarieven- en factuurmodule bevat uitgebreide mogelijkheden om ingewikkelde tariefstructuren te definiëren en te koppelen aan flexibele opbouw van facturen. De tarieven kunnen met een onbeperkt aantal dimensies worden vastgelegd. Staffels en kortingen zijn helder te definiëren.

In de financiële verwerking is het complete proces van facturen tot en met betaling en journalisering opgenomen. Inclusief aanmaanprocedures en betaalverwerking.

Management rapportages en stuurinfo op actuele gegevens zijn snel en direct beschikbaar.

Onderdelen KAS

EABO stelt een aantal brieven (contractontvangst, welkomstbrief, aanmaningsbrieven) met een vaste lay-out en inhoud ter beschikking in KAS.

KAS Basisfunctionaliteit

KAS biedt in de basis alle mogelijkheden om o.a. handmatig de administratie van verbruikerscontracten, (aan- en afmeldingen, verhuizingen), verwerking van berichtenverkeer, facturatie (voorschot/jaarrekening/eindafrekening), financiële en managementrapportages te verzorgen. Het systeem is daarbij modulair opgebouwd en kan worden uitgebreid in afstemming met EABO met bestaande modules binnen de ‘Open ERP Community’, de boekhouding, CRM etc.

EABO zorgt voor rapportages en continue aanpassingen in het systeem KAS, die de Dte aan leveringsvergunninghouders van gas en/of elektriciteit stelt. Tevens zal EABO op verzoek van de klant nieuwe rapportages, modules ontwikkelen en systeemverbeteringen implementeren die voor alle gebruikers van KAS van belang zijn.

Acceptatie

EABO heeft een samenwerkingscontract met het bedrijf Experian, een handels- informatiekantoor. Via KAS kunnen er bij Experian acceptatie toetsingen met een ‘rating’ worden ingelezen. Op basis van deze ‘rating‘ kan de klant bepalen  hoe verder met een Profielverbruiker om te gaan in een vooraf besproken ‘workflow‘ in KAS.

Klant- en contractbeheer

Dit onderdeel biedt de mogelijkheid om klanten en contracten op meerdere kenmerken snel en eenvoudig op te zoeken. Per klant kunnen vele details worden vastgelegd, waaronder adressen, contacten, documenten en contactpersonen. Klanten kunnen via groepen worden gekoppeld, maar ook via een rolstructuur aan elkaar worden gerelateerd. De correspondentie met klanten, inclusief gegenereerde facturen en aanmaning, is per klant beschikbaar.

Het contractbeheer ondersteunt meerdere contractvormen met in te stellen details per contractvorm. Contract worden gekoppeld aan aansluitingen. De contracten vormen de basis voor het factureren van voorschot- , maand- en/of jaar/eindnota’s.

Aansluitingen en meters

Deze module bestaat uit de registratie van het aansluitregister inclusief details en uitbreidingen, het beheren van de meteradministratie en het vastleggen van meterplaatsingen en -wisselingen. Per meter is het mogelijk om vele details vast te leggen.

Standen en verbruiken

Meterstanden kunnen worden ingevoerd of automatisch ingelezen. De standen kunnen met instelling van grenzen worden gevalideerd. Het bepalen van verbruiken per meter vindt automatisch plaats.

Tarieven en factuurdefinitie

KAS bevat een flexibele module om verschillende prijslijsten en kortingen -inclusief historie- te definiëren. Aan elk tarief is een BTW code en een grootboekcode gekoppeld. Door de flexibele opzet kunnen organisaties zelf de tarieven beheren en zijn langdurige en kostbare software aanpassingen bij wijzigingen niet nodig. EABO draagt tevens zorg voor de actualisatie van de tarieven van de netbeheerder (transportkosten) en de overheid (BTW, energiebelasting).

EDSN Berichtenverkeer

Dit onderdeel maakt en ontvangt de berichten voor de rol van leverancier. De berichttypes zijn onder andere stamgegevens, switchverzoeken, verhuizen en meetdata verzoeken. Zowel voor elektriciteit als gas gebaseerd op een elektronische koppeling met EDSN. De berichten worden automatisch aangemaakt en binnenkomende berichten op basis van bepaalde validatieregels direct of via een ‘workflow’ verwerkt. Alle berichten blijven beschikbaar voor zowel rapportage- als traceerdoeleinden.

Facturering en financiële verwerking

De complete verwerking en afhandeling van facturen en vorderingen wordt door KAS helder en traceerbaar uitgevoerd. Hieronder valt onder andere het verwerken van betalingen en aanmaken van automatische incasso’s. Voor het beheer van vorderingen kunnen aanmaanprocedures worden vastgelegd met bijbehorende (standaard)brieven.

Management rapportages en stuurinfo

KAS bevat vele standaardrapportages, met de mogelijkheid om zelf te definiëren rapporten te vervaardigen die op actuele gegevens zijn gebaseerd. Het bewerken van die rapporten en resultaatgegevens is uiteraard mogelijk. Ook voor onervaren gebruikers.

on februari 10 • by

Comments are closed.