Over ons

current-594417_960_720EnergyAssets BackOffice (EABO) is een professionele dienstverlener die een uniek en veelzijdig administratiesysteem voor energieleveranciers tot haar en uw beschikking heeft. Onze grootste kracht is kennis van de energiemarkt door een intensieve samenwerking met onze klanten (de energieleveranciers). Wij maken gebruik van de kennis van onze energieleveranciers om continue veranderingen in onze software door te voeren. Door deze werkwijze kunnen wij altijd aan alle nieuwe wensen en eisen binnen de Europese energiemarkt voldoen.

De professionals van EABO hebben actuele kennis van de energiebranche en weten wat een backoffice en frontoffice van een energieleverancier nodig heeft. Zij zijn dan ook constant bezig met het invoeren van nieuwe wensen en eisen met betrekking tot regelgeving, facturatie, contracten, sales- en marketing in de EABO-systemen. Door onze systemen kunnen energieleveranciers zich volledig richten op hun core business; het werven van nieuwe klanten en het leveren van een optimale dienstverlening aan hun huidige klanten.

Bekijk onze producten

Onze organisatie

EABO is een klein en flexibel bedrijf waarbinnen een open, eerlijke communicatie centraal staat. EABO maakt geen gebruik van dure consultants en adviseurs, de algemeen directeur communiceert direct met u, zijn medewerkers of leveranciers. Door de beperkte omvang kunnen er snel oplossingen gevonden worden en geïmplementeerd.

Belangrijke besluiten nemen we na gezamenlijk overleg, de samenwerking met klanten is hierbij essentieel. De algemeen directeur is zelf betrokken en werkzaam geweest bij de opzet van Anode kleinverbruik, waardoor de betrokkenheid en kennis van systemen binnen de energiemarkt hoog is. Dat vormt een belangrijke onderscheid van EABO. Onze klanten zijn dan ook positief over de inzet van onze ervaren en gemotiveerde diensten en medewerkers.

Uitgangspunten

Het opzetten van complexe administratiepakketten en ICT-structuren vereist ervaring en hoge investeringskosten. Het zelf opzetten van een degelijk administratiepakket, een website, webhosting en een back- en frontoffice met veranderende omstandigheden, kan niet zonder ervaring en gedegen kennis over de energiemarkt. Wij hanteren het uitgangspunt dat projectleiders en consultants extra onnodige kosten met zich meebrengen voor een nieuwe of bestaande (energie)leverancier van verschillende producten (bijvoorbeeld gas, stroom, warmte en water). Wij bieden daarom kant-en-klare systemen en een back- en frontoffice dienst, die met minimale integratiekosten en een ‘fee’ per verworven consument gebruikt mogen worden. Hierdoor kunnen voor nieuwe en bestaande partijen de risico’s beter worden ingeschat en kunnen middelen optimaal worden ingezet voor de werving van nieuwe consumenten.

Doelstelling

In een steeds complexere energiewereld zijn betrouwbare, flexibele en kwalitatief hoogwaardige administratieve processen cruciaal en tegelijkertijd zeer kostbaar voor het beheer door een energieleverancier. EABO brengt meerdere energieleveranciers bij elkaar, waardoor gezamenlijk kostenbesparingen, ‘buying power’ en onderlinge specialisaties kunnen worden gerealiseerd.

EABO is een unieke ‘billing company’ waarmee in elke fase van het klantenproces -van werving en  marketing tot en met het incasseren.- liquiditeitsrisico’s beheersbaar worden en afnemen. EABO helpt energieleveranciers hun klantenportefeuille proactief te managen. Het resultaat is extra financiële ruimte, een efficiëntere organisatie en een positiever imago.

Strategie

De strategie van EABO is erop gericht om een concrete bijdrage te leveren aan het realiseren van de missie en het in de praktijk brengen van de visie van de organisatie. Dit doet EABO o.a. door:

  • Het technisch, functioneel en commercieel toegankelijk maken van de websites van de energieleveranciers;
  • De aanwezige data binnen het systeem op een dusdanige wijze te ontsluiten, zodat de dienstverlening van de energieleveranciers effectiever en efficiënter wordt ingericht;
  • Het vereenvoudigen van de overdracht van data van en naar de netbeheerder en klanten;
  • Het begeleiden, adviseren en faciliteren van energieleveranciers binnen alle facetten van het creditmanagement;
  • Het ontwikkelen van steeds nieuwe generieke en maatwerkproducten om energieleveranciers een breed fundament te geven, waardoor zij zich op hun core business kunnen concentreren.

on februari 8 • by

Comments are closed.