EABO Contractenmodule

Met de EABO ‘aanmeldpagina’ ten behoeve van de aanmelding van Verbruikers kunt u up-to-date maatwerk contracten genereren en wordt de meeste Verbruikersdata gecontroleerd en aangevuld met data uit het C-AR (Centraal Aansluit Register). U mag deze ‘aanmeldpagina’ presenteren in de eigen huisstijl en onder eigen naam. Via deze website kan o.a. een voorbeeldberekening gemaakt worden, worden er automatisch contracten gegenereerd met een weergave van tarieven en aansluitgegevens, standaardjaarverbruiken uit het C-AR kunnen worden getoond, check contract einde register (CER), op verschillende manieren tarieven en vastrecht worden geselecteerd, wordt klantdata (IBAN, e-mail check) op juistheid en volledigheid gecontroleerd en kunnen er eenvoudig heel specifieke collectieve aanmeldpagina’s worden opgezet voor bijvoorbeeld aparte klantgroepen of agentschappen.

De EABO aanmeldpagina werkt ook op mobiele apparaten en er zijn opties om met aparte offertes te werken en met een digitale handtekening.

Verder is er ook een mogelijkheid om kleinverbruik en grootverbruik klanten te onderscheiden.

Deze pagina kan via een ‘iframe’ direct door uzelf of ons worden ingebouwd in uw website.

Handmatige (manual) contractpagina
Op basis van de registratie/aanmeldpagina is er een ‘manual contractpagina’ ontwikkeld, waarmee eerdere ingevoerde contracten of klantdata daarvan opnieuw gebruikt kan worden.

Daarnaast kunnen alle velden (prijzen, nog niet opgevoerde eans (bij nieuwbouw) etc.) hier handmatig aangepast worden. Deze pagina is essentieel voor het kunnen leveren aan nieuwbouw woningen en grotere aantallen klanten met dezelfde Verbruiker gegevens.

Productprijzen pagina met regiozoeker en historische prijzen
In plaats van met prijslijsten op uw site te werken bieden wij ook een apart pagina aan waar uw klanten zelf hun (historische) prijslijsten kunnen bekijken. Voor gas kan men op deze pagina in verband met verschillende regiotoeslagen op de gastarieven ook apart de correcte regio opzoeken. Deze pagina kan via een ‘iframe’ direct door uzelf of samen met ons worden ingebouwd in uw website.

on februari 10 • by

Comments are closed.